10 maja 2011

Algorytm selekcji Hoare'a (QuickSelect) w C# .NET

Algorytm selekcji k-tego elementu


W poprzednim poście opisałem obliczanie mediany za pomocą prostego algortymu używającego sortowania. W celu uzyskania krótszych czasów wykonania, natknąłem się na algortym selekcji Hoare'a zwany QuickSelectem. Ponieważ obliczenie mediany dla uszeregowanego zbioru n-elementowego (dla uproszczenia n jest nieparzyste), wymaga wyznaczenia k-tego element gdzie k = (n+1)/2, QuickSelect okazał się bardzo pomocny.

Poniżej podaję implementację rekurencyjną QuickSelect'a w C# , w następnym poście podam pełną wersję algorytmu obliczającego medianę.


QuickSelect jest ideowo podobny do QuickSort'a (Hoare jest jego autorem). Lista elementów jest dzielona na partycje, w QuickSort każda partycja jest w końcu posortowana. W QuickSelect tylko partycja, która zawiera poszukiwany k-ty element jest rozważana do dalszych poszukiwań.

public class HoareAlgorithm
  {
     public SqlDouble GetKthElement(List<SqlDouble> list, int k)
     {
      return Select(list, 0, list.Count - 1, k);
     }

     private SqlDouble Select(List<SqlDouble> list, 
       int leftBoundIndex, 
       int rightBoundIndex, 
       int kthElementIndex)
     {
      SqlDouble locatedElementValue = -1;
      int randomPivotIndex = PickRandomPivotIndex(leftBoundIndex, rightBoundIndex);
      int newPivotIndex = PartitionListByPivotValue(list, 
        leftBoundIndex, 
        rightBoundIndex, 
        randomPivotIndex);
      if( newPivotIndex == kthElementIndex)
      {
        locatedElementValue = list[newPivotIndex];
      }
      else if(kthElementIndex < newPivotIndex)
      {
        //search for kth-element in left part of the partition
        locatedElementValue = Select(list, 
          leftBoundIndex, 
          newPivotIndex - 1, 
          kthElementIndex);
      }
      else if(kthElementIndex > newPivotIndex)
      {
        //search for kth-element in right part of the partition
        locatedElementValue = Select(list, 
          newPivotIndex + 1, 
          rightBoundIndex, 
          kthElementIndex);
      }
      return locatedElementValue;
     }

    private int PickRandomPivotIndex(int minumum, int maximum)
    {
      return new Random().Next(minumum, maximum);
    }

    private int PartitionListByPivotValue(List<SqlDouble> list, 
      int leftBoundIndex, int rightBoundIndex, int pivotValueIndex)
     {
      if (leftBoundIndex == rightBoundIndex)
      {
        return leftBoundIndex;
      }

      SqlDouble pivotValue = list[pivotValueIndex];
      SwapValues(list, pivotValueIndex, rightBoundIndex);
      int currentIndex = leftBoundIndex;
      for (int i = leftBoundIndex; i < rightBoundIndex; i++)
      {
        if(list[i] < pivotValue)
        {
          SwapValues(list, i, currentIndex);
          currentIndex++;
        }
      }
      SwapValues(list, currentIndex, rightBoundIndex);
      return currentIndex;
     }

     private void SwapValues(List<SqlDouble> list, 
       int value1Index, 
       int value2Index)
     {
       SqlDouble temp = list[value1Index];
       list[value1Index] = list[value2Index];
       list[value2Index] = temp;
     }
  }


Przykłady użycia


Wyznacz 4-ty element

List<SqlDouble> from1to7 = new List<SqlDouble> {7, 5, 2, 1, 3, 4, 6};
var algorithm = new HoareAlgorithm();
SqlDouble result = algorithm .GetKthElement(from1to7, 4 - 1);
//result should be equal to 4.0

Lub Wyznacz 10-ty element

List<SqlDouble> from10to120 = new List<SqlDouble> { 
120, 10, 110, 20, 100, 30, 
90, 40, 80, 50, 70, 60 
};
var algorithm = new HoareAlgorithm();
SqlDouble result = algorithm.GetKthElement(from10to120, 10 - 1);
//result should be equal to 100.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.