27 maja 2011

Dynamiczne tworzenie i parsowanie connection stringa do SQL Servera

Jak okiełznać connection string?


Kilkukrotnie zdarzyło mi się zmierzyć z problemem tworzenia dynamicznie w kodzie connection stringa do SQL Servera.  W sytuacji gdy użytkownik wybiera lub wprowadza nazwę bazy czy instacji SQL Servera generowanie connection stringów podczas wykonania aplikacji może być pomocne.   W wersji .NET Framework 2.0 pojawiła się bardzo użyteczna klasa o nazwie SqlConnectionStringBuilder. Umożliwia ona konstruowanie connection stringa poprzez ustawianie właściwości klasy, które są zmapowane na poszczególne parametry connection stringa. Poniżej prosty przykład przygotowania połączenia do bazy master.

using System;
using System.Data.SqlClient;

namespace ConnectionStringBuilder
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var builder = new SqlConnectionStringBuilder();
      //use master database
      builder.InitialCatalog = "master";
      //Connect to local SQL Server instance
      builder.DataSource = @".";
      //User Windows Authentication
      builder.IntegratedSecurity = true;
      //set 30 second connection timeout.
      builder.ConnectTimeout = 30; 
      //retrieve connection string
      string connectionString = builder.ConnectionString;

      using(var connection = new SqlConnection(connectionString))
      {
        connection.Open();
      }

      Console.WriteLine(builder.ConnectionString);
    }
  }
}Parsowanie i modyfikacja istniejącego connection stringa


Inną możliwością SqlConnectionStringBuilder jest zaczytywanie istniejącego connection stringa i ewentualna manipulacja przy jego parameterach (np. ustawieniami rozmiaru ConnectionPool).

using System;
using System.Data.SqlClient;

namespace ConnectionStringBuilder
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      const string connectionStringToParse = @"
       Data Source=.;Initial Catalog=msdb;
       Integrated Security=True;
       Min Pool Size=50;
       Max Pool Size=400";
      var parser = new SqlConnectionStringBuilder(connectionStringToParse);
      parser.MinPoolSize = 0;       parser.MaxPoolSize = 100;
      //Display modified connection string
      Console.WriteLine(parser.ConnectionString);
    }
  }
}


Happy programming ;)
Publikuj posta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.