06 lipca 2011

Wersja 1.0 Weather.com .NET client - czyli stabilizacja

Co nowego w wersji 1.0?


US Zip code


W wersji 1.0 dodałem wyszukiwanie pogody z pomocą kodu pocztowego USA. Przy okazji dowiedziałem się, że są dwa formaty tzw. US Zip Code. Jeden z nich to 5 cyfrowy kod pocztowy w formace #####, wspierany przez API Weather.com. Drugi natomiast to format ZIP+4 w formacie #####-####. Niestety usługa sieciowa Weather.com akceptuje tylko 5-digit US Zip Code. Poniżej przykład pobrania danych pogodowych z użyciem kodu pocztowego.

var client = new WeatherClient("[Partner Id here]", "[License Key here]");
USZipCode zipCode = new USZipCode("20037");
CurrentWeatherInfo conditions = client.GetCurrentConditions(zipCode);

Dokumentacja API


Kolejnym udogodnieniem dla użytkowników biblioteki Weather.com C# .NET client jest nowa dokumentacja w postaci pliku CHM. Została ona wygenerowana z użyciem plików dokumentacji XML w Visual Studio przy użyciu programu NDoc3.Przykładowe transformacje XSLT i przykłady użycia


Usługa sieciowa Weather.com zwraca dane w postaci XML'a. Weather.com C# .NET client mapuje XML na właściwości obiektów, aczkolwiek bibliotek może zwracać też niesformatowany XML. Może on zostać poddany obróbce przy pomocy transformacji XSLT. Przykładowe transoformacje XSLT są częścią release'u wersji 1.0. 


Hope this helps.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.